Mentorschap

Wanneer het u niet meer lukt om zelf uw persoonlijke zorg te regelen, dan kan een mentor dit voor u overnemen.                         

Mentorschap

Mensen met bijv. een verstandelijke beperking, dementerenden of mensen in de psychiatrie zijn soms niet (meer) in staat om beslissingen te nemen over de zorg die ze nodig hebben. Zij hebben dan iemand anders nodig die namens hen alles regelt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Omdat dit een ingrijpende gebeurtenis kan zijn in iemands leven, wordt mentorschap aangevraagd bij de Kantonrechter.

Een mentor vertegenwoordigt iemand anders op het gebied van de persoonlijke zorg. Een mentor doet dit door de zorg te regelen. Om dit goed te kunnen doen, zal de mentor eerst met de klant in gesprek gaan om te horen wat nog wel lukt en wat echt niet meer mogelijk is. De wensen van de klant zijn hierin heel belangrijk. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over de hulp die nodig is, wat de klant hierin zelf kan regelen en wat niet meer lukt en dus door de mentor geregeld moet worden. De mentor zal aan de klant advies geven bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen. Als dit niet meer mogelijk is, dan treedt de mentor namens de klant op naar zorgverleners en voert met hen het overleg over de zorg die gegeven wordt.

 

Jaarlijks wordt over het mentorschap verslag uitgebracht aan de Kantonrechter.