EVEN VOORSTELLEN….

Steenkamp Bewind is een klein kantoor met 2 medewerkers: Dineke Steenkamp is beschermingsbewindvoerder en mentor en meestal je directe contactpersoon; Edsko Swagerman is tevens beschermingsbewindvoerder en hij zorgt voor de administratie en dus ook voor de betalingen.

Wanneer je ervoor kiest om je geld samen met Steenkamp Bewind te regelen en de kantonrechter vindt dit goed, dan staan jou financiën onder bewind. Zo heet dat officieel. Daarna moeten we het een en ander gaan regelen. Wat allemaal, dat lees je hieronder!

EEN VAST CONTACTPERSOON

Dineke is voor vrijwel alle klanten het vaste aanspreekpunt, zij weet precies hoe het er allemaal bij jou aan toe gaat. Ze is bij je langs geweest en samen zijn jullie misschien naar de rechter gegaan om de bewindvoering aan te vragen. Als er iets is, of als je iets wil, bel je Dineke of stuur je een mail. Wanneer Dineke afwezig is – tijdens kantooruren – neemt Edsko het meestal van haar over.

Wanneer we afwezig zijn vanwege vakantie of persoonlijke omstandigheden worden we vervangen door de Stichting Christelijke Schuldhulp in Enschede (Beschermingsbewind) en door Keistad Bewind & Mentorschap (Mentorschap).

Je kunt ons altijd mailen. We proberen binnen 2 werkdagen te reageren. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10-12 uur. Buiten deze tijden kun je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat en bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

JE EIGEN ‘BUDGETPLAN’

Als het goed is, heb je alle brieven en documenten verzameld die met jouw geldzaken (inkomsten, uitgaven, schulden) te maken hebben. Die heb je aan Dineke meegegeven of naar ons kantooradres opgestuurd. Wij gaan eerst kijken of jouw inkomsten en uitgaven kloppen. Als dat niet zo is, dan gaan we kijken of we dat kunnen ‘repareren’. Dat betekent dat we organisaties gaan aanschrijven om na te gaan of je krijgt, waar je voor in aanmerking kunt komen en/of jouw uitgaven niet te hoog zijn.

Met al deze cijfers gaan we een ‘Budgetplan’ maken. Hier staat precies in wat jouw inkomsten zijn, hoeveel leefgeld je per maand krijgt (wat je wekelijks op je rekening ontvangt), en hoeveel we betalen aan vaste lasten (huur, gas/water/elektra, belastingen, verzekeringen etc.) en wat we eventueel aflossen op je schulden. Regelmatig bekijken we het budgetplan of het nog klopt, of moet worden aangepast. Gaan er dingen anders dan we dachten, dan passen we het budgetplan aan. Soms maken we ook nieuwe afspraken over het wekelijks leefgeld dat je krijgt.

Wij zijn je ‘beschermingsbewindvoerder’. Zo heet dat. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat je uit de financiële ellende komt en dat er geen nieuwe schulden bij komen (voor zover het aan ons ligt tenminste). Het kan dus gebeuren dat je om extra geld vraagt voor bijvoorbeeld kleding of iets anders en dat daar op dat moment geen geld beschikbaar voor is. We vinden dat niet leuk, maar omdat wij goed op je geld moeten letten kunnen we soms niet anders.

BANKREKENINGEN EN BETAALPAS VAN DE SNS-BANK

We vragen – na de uitspraak van de rechter – direct 3 nieuwe bankrekeningen voor je aan bij de SNS-bank (beheerrekening, leefgeldrekening en een spaarrekening). Zodra deze actief zijn, zullen we je oude bankrekeningen opheffen. Het geld van je oude rekeningen wordt op de nieuwe SNS beheerrekening gestort. Als je er vragen over hebt bel of mail ons dan even.

Als je pinpas (van je leefgeldrekening) bijvoorbeeld gestolen of zoek is, geblokkeerd of beschadigd, dan neem je contact met ons op. Zo hebben we dat met de SNS-Bank afgesproken. Het geld op de rekeningen is van jou. Wij zorgen er alleen maar voor. Je kunt via de SNS-app zelf steeds bekijken hoeveel er op je leefgeldrekening staat. Om te zien wat we allemaal betalen van de beheerrekening krijg je een inlog in ons administratiesysteem OnView. Je kunt dus ieder moment zien hoe het staat met je inkomsten en uitgaven.

VASTE LASTEN EN SPAARGELD

Na een tijdje weten we welke rekeningen er iedere maand komen. Bijvoorbeeld voor je ziektekosten, je huur, voor energie, de telefoon en de TV, belastingen etc. Dit zijn je ‘vaste lasten’. Deze rekeningen betaal je niet zelf. Dat doen wij voor je. Wij vragen aan alle organisaties om hun post en e-mail voor jou naar ons toe te sturen. Krijg je toch nog een brief of e-mail stuur deze dan gewoon even door naar ons kantoor. Alle vaste lasten, maar ook je wekelijks leefgeld betalen we dus allemaal van jouw beheerrekening.

De rechter vindt dat je ook moet sparen voor als er eens iets duurs gekocht moet worden. Daarom hebben we ook een spaarrekening voor je geopend. We storten er iedere maand wat geld voor je op (als dat tenminste mogelijk is). Van de rechter mogen we je spaargeld niet zomaar uitgeven, dat moet voorzichtig gebeuren.

LEEFGELD

In je budgetplan staat hoeveel geld je ontvangt voor jezelf, dit noemen we ‘leefgeld’. Je kunt hiervan je boodschappen doen voor eten en drinken en voor je persoonlijke verzorging. Dit geld storten we iedere week op een vaste dag op je ‘leefgeldrekening’. Meestal doen we dat één keer in de week, maar soms maken we daar andere afspraken over. Je hebt een eigen bankpas voor je leefgeldrekening, waarmee je bij een geldautomaat geld opneemt of in een winkel betaald. Je kunt niet meer geld van je leefgeldrekening opnemen dan dat er op staat. Je kunt dus niet ‘rood’ staan.

(NB: Wees er alsjeblieft voorzichtig mee om vrienden/familieleden geld te laten storten op je leefgeldrekening. Bij aanvragen voor Bijzondere Bijstand of Kwijtschelding belastingen moeten rekeningafschriften van alle rekeningen opgestuurd worden over een bepaalde periode. Extra geld op je leefgeldrekening (naast je wekelijkse leefgeld) kan gezien worden als extra inkomsten en dat kan negatieve gevolgen hebben .)

KLEEDGELD, EXTRA GELD OF ABONNEMENT

In het budgetplan staat ook hoeveel geld we iedere maand voor je sparen. Dit spaarbedrag is voor een deel bedoeld voor kosten die maar 1 keer per kwartaal/halfjaar/jaar betaald moeten worden, maar ook voor kleding, abonnementen, inrichtingskosten etc. Als je kleren wilt kopen, kun je het beste daarover bellen tijdens kantooruren, dan kunnen we meestal direct kijken of het bedrag beschikbaar is op de beheer- of spaarrekening en kunnen we direct afspraken maken over het uitbetalen daarvan.

Als je een abonnement wilt afsluiten of veranderen, bijvoorbeeld voor je telefoon of voor je TV of internet, dan kijken we er samen naar. Wij gaan na of je daar genoeg geld voor hebt en of het een verstandig idee is. Zo ja, dan zullen wij – in de meeste gevallen – dat abonnement regelen, want – omdat je onder bewind staat – moeten we meestal de beschikking van de rechtbank en gegevens over de beheerrekening toevoegen en moet duidelijk zijn dat wij toestemming geven voor deze nieuwe (vaste lasten) uitgave.

Wil je iets extra’s kopen en heb je niet genoeg geld op je leefgeldrekening? Is er iets stuk en moet je het laten maken? Of wil je een andere grote uitgave doen? Ook dan bel of mail je met ons kantoor. Als wij het eens zijn met de uitgave, wordt het bedrag snel aan je overgemaakt. Als je meer dan € 150, – uitgeeft, willen we er wel graag een bonnetje van hebben.

(NB: Wanneer er voor grotere uitgaven geen geld beschikbaar is, proberen we een bijdrage te vragen bij de gemeente of bij het Fonds Bijzondere Noden Enschede (voor inwoners van Enschede) of Stichting Urgente Noden (overige Twentse gemeenten). Als dat niet lukt, kijken we eerst naar eventuele andere fondsen en als dat niet lukt gaan we samen kijken of we het op een andere manier kunnen oplossen. 

BEDRAGEN BOVEN 1.500 EURO

Soms wil je echt iets duurs kopen. Bijvoorbeeld een nieuwe bank of een TV. Wil je iets dat duurder is dan € 1.500, -, dan moet de rechter dit altijd vooraf goed vinden. Ook al staat er meer dan genoeg geld op je rekening(en).

Wij vragen dit dan voor je aan de rechter. En pas als de rechter ja zegt, mag jij je bank of je TV kopen. Dat kan soms best een tijdje duren, soms wel een paar weken. Hou daar dus rekening mee! Als de rechter het ermee eens is, zorgen wij ervoor dat het geld snel op je leefgeldrekening staat. Stuur ons daarna wel de bon(nen), dat moet weer van de rechter. Wat ook kan, is dat met de winkel wordt afgesproken dat zij meteen de bon of factuur aan ons sturen, dan betalen wij de rekening(en) direct van je Beheerrekening.

VAKANTIE OF VERHUIZING

Ook iets duurs als een vakantie of een verhuizing bespreken we eerst samen. Pas als we zeggen dat het goed is boek je je vakantie of regel je je verhuizing. We willen van tevoren precies weten wat het kost. Is het meer dan € 1.500, -, dan moet de rechter dit weer goedvinden. Achteraf stuur je ons weer de bonnen. Als je wilt verhuizen kijken we eerst hoeveel huur je gaat betalen in je nieuwe huis en of je daarvoor huurtoeslag kunt krijgen en of er binnen je Budgetplan ruimte is voor een eventuele hogere eigen bijdrage voor huur. We kijken dan ook naar eventuele hogere kosten voor gas/water/elektra etc. Dat is voor ons belangrijk om je verhuizing vooraf goed te keuren. Het gaat dus niet alleen maar om de kosten van de nieuwe woning.

BEN JE HET ERGENS NIET MEE EENS

Het kan altijd zijn dat je het ergens niet mee eens bent of dat je een klacht hebt. We horen dat graag van je. Eerst probeert Dineke er dan samen met je uit te komen. Via de telefoon of de mail, of door bij je langs te komen. Als je wilt, vraag je daar ook iemand anders bij. Blijven er problemen, dan kun je een officiële klacht indienen. We hebben hiervoor onze Klachtenregeling (Je hebt bij het indienen van het intake-formulier ervoor getekend dat je daarvan een exemplaar hebt ontvangen)

CONTROLE DOOR DE RECHTER

Binnen 4 maanden nadat de rechter het bewind heeft uitgesproken moeten we een zogenaamde Boedelbeschrijving bij de Rechtbank indienen. De Boedelbeschrijving is de beschrijving van je bezittingen en schulden op de dag van de uitspraak van de rechter. Dus wat waren je bezittingen (bankrekeningen, een huis, een auto, boot etc.), maar ook je eventuele schulden op de dag dat het bewind werd toegewezen. We hebben meestal wel een paar maanden nodig om alle gegevens en documenten daarvoor te verzamelen.

Alles wat wij voor jou doen – vanaf de dag dat het bewind werd uitgesproken – wordt gecontroleerd door de rechter. Eén keer per jaar sturen we de rechtbank een uitgebreid verslag toe (Rekening & Verantwoording). Voordat we dit verslag (kunnen) indienen, bespreken we het ook met jou en vragen je voor akkoord te tekenen, daarna zullen we de Rekening & Verantwoording indienen.  

HOE BEREIK JE ONS?

Je kunt Steenkamp Bewind op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bellen op (053) 301 11 38. Een mailtje sturen kan altijd naar info@steenkamp-bewind.nl.

Als we er niet zijn (vanwege vakantie, studie, persoonlijke omstandigheden) dan informeren we je daar over.