Diensten

Steenkamp Bewind heeft een standaard werkproces, waardoor onze werkzaamheden meetbaar en controleerbaar zijn. In het proces zijn activiteiten en, procedures vastgelegd, zo zijn opdrachtgevers c.q. hulpverleners in staat te monitoren op welke wijze Steenkamp Bewind functioneert.

We kunnen de onderstaande diensten leveren:

Beschermingsbewind

Lees meer

Mentorschap

Lees meer

Curatele

Lees meer

Wanneer het niet meer lukt om zelf uw financiën te regelen

beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke financiële beschermingsmaatregel bedoeld ter bescherming van het vermogen (geld en goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat alles wat onder beschermingsbewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.

Wanneer het u niet meer lukt om zelf uw persoonlijke zorg te regelen

MENTORSCHAP

Mentorschap is een wettelijke persoonlijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van de persoonlijke belangen van de onder mentorschap gestelde. Een mentor neemt uitsluitend beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ieder mentorschap is anders, omdat ieder persoon andere behoeftes heeft. Het doel van het mentorschap en de wederzijdse afspraken om dat doel te bereiken  worden vooraf schriftelijk vastgelegd.

Een financiële en persoonlijke beschermingsmaatregel

CURATELE

Een persoon onder curatele mag zelf geen beslissingen meer nemen, over zijn of haar geldzaken, bezit en persoonlijke zaken, zonder toestemming van zijn curator. Het is dus een financiële en persoonlijke beschermingsmaatregel. Ook al is iemand 18 jaar of ouder – voor bijvoorbeeld het aangaan van een koop- of huurovereenkomst of het gezag hebben over kinderen – is dan toestemming van zijn/haar curator nodig.