Diensten

Steenkamp Bewind heeft een standaard werkproces, waardoor onze werkzaamheden meetbaar en controleerbaar zijn. In het proces zijn activiteiten en, procedures vastgelegd, zo zijn opdrachtgevers c.q. hulpverleners in staat te monitoren op welke wijze Steenkamp Bewind functioneert.

We kunnen de onderstaande diensten leveren:

Beschermingsbewind

Lees meer

Wanneer het niet meer lukt om zelf uw financiën te regelen

beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke financiële beschermingsmaatregel bedoeld ter bescherming van het vermogen (geld en goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat alles wat onder beschermingsbewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.