Curatele

Als een persoon onder curatele wordt gesteld, wordt deze persoon handelingsonbekwaam.                        

Curatele

Als een persoon onder curatele wordt gesteld, wordt deze persoon handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat deze persoon zelf geen beslissingen meer kan/mag nemen, over zijn of haar geldzaken, bezit en persoonlijke zaken, zonder toestemming van zijn curator. Het is dus een financiële en persoonlijke beschermingsmaatregel. Ook al is iemand 18 jaar of ouder – voor bijvoorbeeld het aangaan van een koop- of huurovereenkomst of het gezag hebben over kinderen – is dan toestemming van zijn/haar curator nodig.

Op het moment dat een cliënt zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar.