beschermingsbewind

Wanneer het u niet meer lukt om zelf uw financiën te regelen, dan kunt u dat laten doen door een bewindvoerder, zoals STEENKAMP BEWIND.                           

beschermingsbewind

Via de Kantonrechter kan toestemming gevraagd worden om alles op het gebied van uw geld en goederen voor u te regelen. Dat betekent dat wij namens u voor uw financiën en uw bezittingen gaan zorgen. Wij voeren dan het bewind over uw financiën.

Het is onze taak om uw inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk te beschermen. Het wordt dan ook wel beschermingsbewind genoemd. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

BUDGETPLAN

Na een kennismakingsgesprek gaan we uw situatie bekijken om na te gaan of beschermingsbewind voor u de juiste oplossing is. Als blijkt dat dit zo is, dan wordt bij de kantonrechter bewind aangevraagd. Als de kantonrechter besluit tot Beschermingsbewind, dan wordt een budgetplan opgesteld.

Het doel hiervan is om de inkomsten en de uitgaven sluitend te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met u, als klant, maar kan soms tot minder populaire maatregelen leiden. Wij gaan voortaan de vaste lasten voor u betalen (huur, gas, water, licht, verzekeringen, abonnementen e.d.) en doen er alles aan om te zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft. Afhankelijk van het bedrag dat over blijft krijgt u voortaan wekelijks een bedrag waar u zelf over kunt beschikken.

Op deze manier ontstaat rust in uw financiële situatie, waardoor u uw aandacht op andere zaken kunt richten.