hulp bij FINANCIËN of zorg

Steenkamp Bewind kan helpen met het bereiken van een stabiele situatie van uw financiën of zorg met behulp van bewindvoering of mentorschap.

De zekerheid van Steenkamp bewind

Steenkamp Bewind heeft een standaard werkproces, waardoor onze werkzaamheden meetbaar en controleerbaar zijn. In het proces zijn activiteiten en procedures vastgelegd, zo zijn opdrachtgevers c.q. hulpverleners in staat te monitoren op welke wijze Steenkamp Bewind functioneert.

We zijn een klein kantoor en de medewerkers zijn: Dineke Steenkamp (Beschermingsbewindvoerder, Mentor, Curator) en Edsko Swagerman (Beschermingsbewindvoerder).

Wij kunnen de volgende diensten leveren:

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke financiële beschermings-maatregel bedoeld ter bescherming van het vermogen (geld en goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat alles wat onder beschermingsbewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke persoonlijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van de persoonlijke belangen van de onder mentorschap gestelde. Een mentor neemt uitsluitend beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ieder mentorschap is anders, omdat ieder persoon andere behoeften heeft. Het doel van het mentorschap – en de wederzijdse afspraken om dat doel te bereiken – worden vooraf schriftelijk vastgelegd.