hulp bij FINANCIËN of zorg

Steenkamp Bewind kan helpen met het bereiken van een stabiele situatie van uw financiën of zorg met behulp van bewindvoering.

DE ZEKERHEID VAN STEENKAMP BEWIND

Steenkamp Bewind heeft een standaard werkproces, waardoor onze werkzaamheden meetbaar en controleerbaar zijn. In het proces zijn activiteiten en procedures vastgelegd, zo zijn opdrachtgevers c.q. hulpverleners in staat te monitoren op welke wijze Steenkamp Bewind functioneert.

BESCHERMINGSBEWIND

Via de Kantonrechter kan toestemming gevraagd worden om alles op het gebied van uw geld en goederen voor u te regelen. Dat betekent dat wij namens u voor uw financiën en uw bezittingen gaan zorgen. Wij voeren dan het bewind over uw financiën.

Het is onze taak om uw inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk te beschermen. Het wordt dan ook wel beschermingsbewind genoemd. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

BUDGETPLAN

Na een kennismakingsgesprek gaan we uw situatie bekijken om na te gaan of beschermingsbewind voor u de juiste oplossing is. Als blijkt dat dit zo is, dan wordt bij de kantonrechter bewind aangevraagd. Als de kantonrechter besluit tot Beschermingsbewind, dan wordt een budgetplan opgesteld.

Het doel hiervan is om de inkomsten en de uitgaven sluitend te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met u, als klant, maar kan soms tot minder populaire maatregelen leiden. Wij gaan voortaan de vaste lasten voor u betalen (huur, gas, water, licht, verzekeringen, abonnementen e.d.) en doen er alles aan om te zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft. Afhankelijk van het bedrag dat over blijft krijgt u voortaan wekelijks een bedrag waar u zelf over kunt beschikken.

Op deze manier ontstaat rust in uw financiële situatie, waardoor u uw aandacht op andere zaken kunt richten.